The Fame Game Theater

The Fame Game Theater ontwikkelt in samenwerking met talent theater- en live producties.
Met het talent zorgt The Fame Game Theater dat de juiste partners gevonden worden om productie, verkoop en communicatie optimaal in te richten en zo de artistieke en commerciële belangen van het talent zo goed mogelijk te behartigen. The Fame Game Theater initieert tevens eigen producties in samenwerking met mediapartijen en merken.